​KT:n toiminta ja tehtävät perustuvat lakiin kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä (630/2021). KT:n lakisääteisissä tehtävissä syntyneitä asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi julkisuuslain perusteella. Asiakirjajulkisuuskuvauksessa kerrotaan tarkemmin, millaisia tietoja ja asiakirjoja KT tuottaa.

KT:n verkkopalveluita koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019). Sen mukaan julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Linja-palvelun pääkohderyhmä on jäsenyhteisöjemme työnantajaedustajat. Tavoitteenamme on, että verkkopalvelut ovat helppokäyttöisiä ja kaikkien saavutettavissa.

Tutustu asiakirjajulkisuuden kuvaukseen ja saavutettavuusselosteeseen julkisilla verkkosivuillamme:

Asiakirjajulkisuuden kuvaus
Saavutettavuusseloste