Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n lakisääteisiä jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Myös yritykset, osuuskunnat ja säätiöt ovat tervetulleita KT:n jäsenyhteisöiksi, jos laissa määritellyt jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

‌Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämistä koskevan lain (630/2021, 4 §) mukaan KT:n jäsenyhteisöksi voi liittyä

  1. osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat KT:n lakisääteisten jäsenyhteisöjen (kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kuntayhtymien ja hyvinvointiyhtymien) tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa
  2. osuuskunta, jonka jäseninä on vain lakisääteisiä jäsenyhteisöjä (kuntia, hyvinvointialueita, kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä)
  3. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja 
  4. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut jäsenyhteisön palveluksessa.

Jos jäsenyyden edellytykset täyttyvät, voi jäsenyyttä hakea täyttämällä lomakkeen.