Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n lakisääteisiä jäsenyhteisöjä ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät. Myös yritykset, osuuskunnat ja säätiöt ovat tervetulleita KT:n jäsenyhteisöiksi, jos laissa määritellyt jäsenyyden edellytykset täyttyvät.

‌Kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämistä koskevan lain (630/2021, 4 §) mukaan KT:n jäsenyhteisöksi voi liittyä

 1. osakeyhtiö, jonka kaikki osakkeet ovat KT:n lakisääteisten jäsenyhteisöjen (kuntien ja hyvinvointialueiden sekä kuntayhtymien ja hyvinvointiyhtymien) tai jäsenyhteisöksi liittyneen osakeyhtiön omistuksessa
 2. osuuskunta, jonka jäseninä on vain lakisääteisiä jäsenyhteisöjä (kuntia, hyvinvointialueita, kuntayhtymiä ja hyvinvointiyhtymiä)
 3. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka avulla tuotetaan kuntien tai hyvinvointialueiden lakiin perustuvien tehtävien hoidon edellyttämiä palveluja sekä näitä välittömästi palvelevia toimintoja 
 4. osakeyhtiö, säätiö tai osuuskunta, jossa yhdellä tai useammalla lakisääteisellä jäsenyhteisöllä (kunnalla, hyvinvointialueella, kuntayhtymällä ja hyvinvointiyhtymällä) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu määräysvalta ja jonka työntekijöiden enemmistö on välittömästi ennen osakeyhtiön, säätiön tai osuuskunnan perustamista ollut jäsenyhteisön palveluksessa.


Jos jäsenyyden edellytykset täyttyvät, voi jäsenyyttä hakea täyttämällä lomakkeen. Huomaathan, että keskeneräistä hakemuslomaketta ei voi tallentaa itselle vaan kaikki pyydetyt tiedot on annettava kerralla sulkematta selainta. Lomakkeen täyttäminen kestää noin 15 minuuttia.

Lomakkeella kysytään seuraavia tietoja:

Jäsenyyttä hakevan yhteisön perus- ja yhteystiedot
 1. Yhteisön virallinen nimi
 2. Aputoiminimi/markkinointinimi
 3. Y-tunnus
 4. Organisaatiotyyppi
 5. Yhteisön toimiala
 6. Perustamispäivä 
 7. Kotipaikka
 8. Postiosoite, postinumero ja postitoimipaikka
 9. Puhelin
 10. Hakemuksen täyttäjän sähköpostiosoite
 11. Verkkosivujen osoite
Jäsenyyden perusteet
 1. Onko KT:n lakisääteisillä jäsenyhteisöillä kirjanpitolain tarkoittama määräysvalta yhteisössä?
 2. Millä KT:n lakisääteisellä jäsenyhteisöllä tai -yhteisöillä määräysvalta on? 
 3. Millä laissa (630/2021, 4 §) määritellyllä perusteella jäsenyyttä haetaan?  (Vaihtoehdot kerrottu lomakkeella.)
 4. Palkkasumma viimeisimmässä vahvistetussa tilinpäätöksessä (jos vahvistettua tilinpäätöstä ei ole, anna arvoksi 0)
 5. Henkilöstömäärä (arvio henkilöstömäärästä vuoden kuluttua hakemuksen tekemisestä, jos yhteisö on uusi) 
 6. Mistä päivästä alkaen jäsenyyttä haetaan?
Hakemuksen yhteyshenkilö, jolta voimme tarvittaessa pyytää lisätietoja
 1. Nimi ja yhteystiedot
 2. Tehtävänimike
Laskutustiedot
 1. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot 
 2. Viite
 3. Maksutapa ja laskutusosoite (postiosoite tai operaattoritunnus ja verkkolaskuosoite) 

Siirry täyttämään jäsenhakemuslomake.